חזון המרכז

המרכז החדש מהווה צעד משמעותי בהתפתחות החשיבה וההתייחסות להשפעות השכול בישראל. הגיוון האתני והדתי הקיים בארץ, לצד השוני הרב בדרכי ההתמודדות עם אובדן בקרב האוכלוסייה, מהווים בסיס איתן לחקר השפעות המציאות הישראלית על התמודדות עם תהליכי אבל ושכול. תרומתו של המרכז להעמקת ההבנה של התחום, תוך דגש על תרגום הידע הנצבר לעבר פרקטיקה ומדיניות, תקדם את טובת הפרט, ואת החברה הישראלית כולה.

כשהמרכז יגיע לפעילות מלאה, הוא ישמש להעמקת הידע המחקרי, הטיפולי והיישומי בתחום אובדן, שכול, ואף חוסן נפשי. הוא יכשיר את המובילים מבין אנשי בריאות הנפש ובריאות כללית, אישי דת ועובדי קהילה, ואנשי מפתח נוספים מתחומים רלוונטיים. היום, תחום האובדן והשכול הינו מומחיות ספציפית עם גוף ידע רחב. הידע המעודכן והמבוסס נמצא בתנופה של התפתחות מתמדת, ומדיניות המרכז מצדדת במצוינות אקדמית ויישומית כאחת. שיתוף אחרים בידע זה יאפשר למרכז להשתלב, להשפיע, ואף להוביל כיוונים ראויים בתחום.

החזון של מרכז בינלאומי לחקר שכול, אובדן וחוסן נפשי שואף לקרב אנשים שונים מדיסציפלינות שונות על מנת להעמיק את ההבנה בנושא אנושי זה, לטובת מחקר אקדמי ויישום מעשי.

חשיבות המרכז לחברה הישראלית

במדינת ישראל קיים מגוון  גופים המספקים תמיכה למשפחות שכולות, כאשר עיקר הסיוע נכון להיום ניתן לקרוביהם של אלו אשר נפגעו במהלך שירותם הצבאי ובפעולות טרור. למרות מספרם הרב של  הארגונים ואנשי המקצוע המעורבים במתן שירותים הנוגעים בנושא, עד כה לא היה קיים גורם בלתי תלוי, החוקר באופן מעמיק ומקיף את נושא ההתמודדות עם האובדן בחברה הרב תרבותית והרב-דתית בישראל של היום.  חסרונו של גורם מדעי אקדמי, אשר מייצג את המחקר והידע המדעי העדכני מחד ואת המיומנויות הקליניות מאידך, הוביל להקמת המרכז לחקר אובדן שכול וחוסן נפשי. מרכז זה מאגד בתוכו ניסיון רב שנים במחקר וביישום של קבוצת חוקרים ומטפלים בתחום חשוב זה. זהו הגוף האקדמי הראשון בישראל, אשר שם לו למטרה לבדוק, ללמוד ולתרום לשיפור באפקטיביות הסיוע המקצועי, המעקב וחקר חוויות והשפעות השכול בקרב כלל אוכלוסיית השכולים.

בישראל חיים אנשים רבים אשר חוו אובדן ומוות של קרוב  אך אינם "מטופלים" ולא זוכים למגע או לתמיכה על ידי גורם ציבורי או מקצועי. כמעט ולא ידוע עליהם דבר. המרכז יספק ידע מעמיק ומקיף למטפלים ולציבור הרחב  אודות אוכלוסיה זו.

המרכז יפעיל פורטל אינטרנט אשר יהווה מקור אינפורמציה מרכזי ויספק קישורים למיטב הגופים העוסקים בתחום בארץ ובעולם. אתר האינטרנט, אשר יהיה זמין בשפות העיקריות המדוברות בישראל, יציג את הידע הכללי וממצאי המחקרים האחרונים בתחום, יכיל פורום וחדרי שיחה  ויאפשר למעוניינים בכך להקדיש פינת הנצחה  ליקיריהם. כמו כן, אתר הבית של המרכז יאפשר תקשורת עם הציבור, עריכת מחקרים כמקובל בעולם, ודרך לשמור על תקשורת ונוכחות בארץ ובעולם.

 מטרות המרכז

מטרות המרכז מתמקדות בשלושה תחומים:

1. העמקת הידע המחקרי והיישומי בתחום של אובדן, שכול וחוסן נפשי

 1. הכשרת מטפלים בתחום אובדן ושכול כמומחיות ספציפית עם גוף ידע מדעי וטיפולי שמובחן במידה לא מבוטלת מהידע אודות טיפול בתחומים אחרים.
 2. הענקת ידע כללי ושימושי לציבור ולקובעי מדיניות בישראל.

 ארגון המרכז -מבט על

הקמת קואליציה בתחום של התמודדות עם אובדן ושכול

לצד המנגנון האקדמי, יצירת גוף מקצועי ורשת קשרים לצורך מיפוי צרכים בשטח, בחינת אפשרות של שיתופי פעולה, ויצירת גוף ייצוגי עם יכולת השפעה ותמיכה של המרכז.

הכשרה מקצועית מבוססת ידע קליני ואמפירי

ייסוד תכנית הכשרה דו-שנתית למובילים מבין הפסיכולוגים, עובדים סוציאליים, אנשי דת,  ומטפלים מוסמכים אחרים עם קורסים, וליווי הדרכתי להתערבות פרטנית,קבוצתית, ומשפחתית. ההכשרה תהיה עדכנית ורב-כיוונית, ותכלול הכשרה בשימוש בכלים שונים לצורך מדידת תוצאות ההתערבות. כמו כן, המרכז יקיים  תכניות הכשרה קצרות ממוקדות יותר לגופים הרבים העוסקים בתחום  בקרב אנשי דת, אנשי בריאות ורפואה, וגופים אחרים

שכול צבאי

 • אובדן בני משפחה הורים, בנים, אחים, בני זוג
 • אובדן חיילים ומפקדים
 • התערבות: השפעות של התערבויות של גורמים שונים על אובדן אנשים משמעותיים.

שכול אזרחי

 • השפעות על בני המשפחה.
 • השפעות בתנאים מיוחדים כגון רצח, התאבדות, מחלות שונות, תאונות דרכים, טרור, וכו'.
 • השפעות של אובדן על אוכלוסיות מיוחדות כגון ילדים, מתבגרים, מבוגרים וזקנים– ואיך ניתן לעזור.
 • התמודדות בקרב החולה הנוטה למות

השפעות תרבות ודת על תהליך האבל והתמודדות עם החיים

 • דרכים שונות להתמודד עם אובדן ואבל ביהדות בת ימינו.
 • מסלולי אבל בקרב בני דתות שונות (מוסלמים, נוצרים, דרוזים, וכו').
 • אבל מושפע תרבות כגון התרבות האתיופית, הרוסית, וכדומה.

השפעות התערבויות, דת ורוחניותspirituality, תמיכה חברתית, מאפייני חוסן נפשי וכו' על הכנה לאובדן, התאוששות והתמודדות לאחר אובדן

פיתוח מחקר במרכז ויצירת תשתית מחקרית בשיתוף עם השדה

לפי קצב בניית המרכז, ולפי התמיכה הכלכלית, הכוונה היא לתמוך בקבוצת עבודה עם מומחים מהמרכז לצורך תכנון ובניית מערך מחקרי. ישולבו סטודנטים לתארים מתקדמים עם מומחים בפרויקטים השונים ויופנה דגש על שותפות עם גורמים שכבר עובדים בשטח.

ימי עיון והפצת ידע עם מומחים מהמרכז, מישראל, ומהעולם.

המרכז יקיים ימי עיון אודות היבטים שונים של תחומי מומחיותנו תוך הזמנת מרצים מישראל ומהעולם. תדירות וסוג הכנסים והימי עיון תלויים במשאבים כלכליים העומדים לרשות המרכז.

גיבוש גרעין של חוקרים צעירים לתואר שני, שלישי, ובתר-דוקטורט

המרכז מעוניין לממן פעילות מחקרית של אנשי מחקר וטיפול על ידי מתן מלגות.

פיתוח האינטרנט למטרות הפצת ידע ועריכת מחקר

המרכז מעוניין לנהל פעילות אקטיבית באינטרנט ובשיטות עדכניות נוספות, כדי לאפשר היכרות של תחום אובדן השכול לציבור הרחב, לאנשי טיפול, ולשכולים עצמם. האינטרנט גם ישמש את המרכז לצורך עריכת מחקרים בקרב אנשים שכולים ואנשי טיפול.

מתן שירותים טיפוליים לצורך מתן עזרה, בדיקת מודלים שונים של התערבות

המרכז מעוניין לבחון מתן שירותים טיפוליים לאנשים שכולים כחלק מתכניות מחקר והכשרה. הקמת יחידה זו דורשת משאבים מיוחדים הכוללים שטח לצורך טיפול והכשרת מטפלים, ובניית תשתית טיפולית. מציאת מימון לפרויקט זה הוא חיוני להגשמתה.