מידע על אובדן ושכול

אובדן ושכול- שיח בגובה העיניים– 2023 פרופ' שמשון רובין

אובדן דמות ציבורית– ד"ר רות מלקינסון

אובדן דמות ציבורית– ד"ר רות מלקינסון

אובדן דמות ציבורית– ד"ר רות מלקינסון

אובדן במשפחה-

אובדן טראומטי- בקרוב

אובדן בדתות ותרבויות שונות- בקרוב

הנצחה-

פסיכותרפיה-בקרוב

מחקר- בקרוב

ניתן להתעדכן ולשתף בחומרים ונושאים שונים, גם בקהילת הידע והשיתוף