מידע מצולם

ניתן למצוא תכנים אלה ותכנים נוספים בערוץ ה- YouTube של המרכז.

אחים שכולים– פרופ' שמשון רובין בראיון על אחים שכולים בתכנית "לונדון וקירשנבאום" ביום הזיכרון, 2014. 

שכול בעקבות השריפה בכרמל – פרופ' שמשון רובין מדבר על השרפה בכרמל כחמישה ימים אחרי האירוע.

החיים לצד האובדן – פרופסור שמשון רובין, ראש המרכז לחקר אובדן שכול וחוסן נפשי וראש המגמה הקלינית, אוניברסיטת חיפה.

כנסי המרכז 

ניחומים בעידן הקורונה.